Registracija ir informacija: +370 37 730 525

background

Hipokrato priesaika

Savo mokytoją, išmokiusį mane šio meno, gerbsiu kaip savo tėvus, dalysiuos viskuo ir teiksiu, ko tik jam gyvenime reikės; jo sūnus laikysiu savo broliais ir mokysiu juos be atlyginimo ir sutarties, jei panorės šio meno išmokti; perteiksiu savo pamokas ir paskaitas bei viso kito mokslo žinias tiek savo, tiek ir savo mokytojo sūnums, taip pat tiems mokiniams, kurie pasižadės raštu ir duos gydytojo priesaiką, o be šių – niekam kitam.

Gydydamas ligonius, nurodysiu pagal sugebėjimą bei sąžinę atitinkamą gyvenimo būdą ir juos saugosiu nuo bet kokios žalos ir skriaudos.

Niekam, nors ir labiausiai prašytų, neduosiu mirtinų nuodų, taip pat panašių jų sumanymų patarimu neparemsiu. Be to, nė vienai moteriai neduosiu priemonės pradėtam gemalui ar vaisiui sunaikinti.

Užsiimsiu medicinos menu, gyvendamas nesavanaudiškai ir dorai.

Sergančių akmenlige pats neoperuosiu, – tai atlikti pavesiu prityrusiems chirurgams.

Į kokį tik namą aš beužeisiu, žengsiu sergančiųjų labui, be išankstinio kėslo pakenkti ir įžeisti, ypač be kūniško geismo moterų ar vyrų, laisvųjų žmonių ar vergų, kuriuos man teks gydyti.

Visa, ką gydydamas matysiu ar girdėsiu, ar šiaip ką, net ir nekviestas gydyti, patirsiu apie žmonių įprastą gyvenimą, nutylėsiu ir laikysiu paslaptyje, jei nebus reikalo tai viešai paskelbti.

Taigi, šios priesaikos nepriekaištingai laikantis bei jos nelaužant, tebūna man lemta džiaugtis gyvenimo laime ir darbo sėkme, o mano garbė tebūna amžinai visų žmonių aukštinama. Jei šią priesaiką sulaužysiu ar neteisingai prisieksiu, teįvyksta man viskas priešingai.

Manoma, kad ši priesaika parašyta IV a. pr. m. e. 

Mūsų šiandieninė hipokratiška priesaika

  • Mūsų, medikų, profesijos misija – saugoti žmogaus sveikatą ir gyvybę, padėti išvengti ligų, gydyti pacientus, palengvinti ligos sukeltas dvasines ir fizines kančias.
  • Stengtis šiltai bendrauti su nelaimės ištiktais žmonėmis.
  • Siekti laiku atlikti diagnostikos, gydymo ir profilaktikos priemones.
  • Savo pareigas vykdyti vienodai visiems, neatsižvelgdami į paciento amžių, lytį, rasę, tautybę, religiją, socialinę kilmę, finansinę būklę, politines pažiūras ir kitokius skirtumus.
  • Mūsų pareiga – nuolat kaupti ir tobulinti savo žinias, profesinius įgūdžius.
  • Savo pacientus gydyti atidžiai ir paslaugiai, gerbti jų orumą ir paslaptį.
  • Gydytojo ir paciento santykiai grindžiami abipusiu pasitikėjimu.
  • Pacientas turi teisę laisvai pasirinkti gydytoją ir gydymą.
  • Pacientui teikiama informacija turi būti suprantama.
  • Kolegos turi bendrauti ir gerbti vienas kitą. Nereikšti nepalankios nuomonės apie kito gydytojo veiklą ir nemenkinti jo garbės.

Klientų atsiliepimai